همکاری شرکت سپنتا سیستم با استانداری کهگیلویه و بویراحمد

استانداری کهگیلویه و بویراحمد به عنوان یک نهاد مرتبط با  امور اداری کشور و نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در استان و همچنین در قامت متولی ایجاد و پیاده سازی سامانه ها و تکنولوژی های مرتبط به خدمات شهروندی، ضمن ارائه خدمات اولیه که آن را وظیفه ذاتی خود می داند در راستای اهداف عالی جهت تسریع خدمات به ارباب رجوع، سرعت بخشیدن به مکاتبات بین سازمانی ،تحقق اهداف دولت الکترونیک و البته در تکمیل سیستم های نرم افزاری خود از جمله اتوماسیون اداری فرزین  ، همکاری خود را با شرکت سپنتا سیستم آغاز نموده است. این همکاری در حوزه نرم افزارهای مخابراتی چون پیامک ، تلفن گویا و فکس سرور بوده و به این واسه نرم افزار فکس تحت وب و پیشرفته سپنتا با قابلیت یکپارچه سازی با اتوماسیون اداری و دبیرخانه الکترونیک سامان در این مجموعه نصب و به بهره برداری رسیده است. امکان ارسال و دریافت فکس ها به صورت الکترونیک و بدون نیاز به استفاده کاغد موجب شده است که استانداری دستگاههای فکس قدیمی را کنار گذاشته و از تکنولوژی های جدیدی چون VOIP برای این نیاز سازمانی خود بهره ببرد. این موضوع ضمن کاهش هزینه ها، روندهای اداری و سازمانی را به شکل قابل توجهی سرعت بخشیده و مزایای دیگر را نیز به ارمغان آورده است.

ارتباط یکپارچه فکس های سازمانی با اتوماسیون اداری

حذف دستگاه های سنتی و قدیمی

کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری و شارژ دستگاه ها

متمرکز سازی خطوط در اتاق سرور

کاهش مصرف کاغد در دبیرخانه سازمان

جلوگیری از کاغذی شدن فرآیند دریافت و ارسال نامه ها و مدارک به بیرون از سازمان

ایجاد کارتابل واحد برای کاربران در هنگام کار با اتوماسیون اداری فرزین وفکس

کمتر شدن خطای انسانی در دریافت و ارسال فکس

 

امید است با توسعه این سیستم بتوان سطح استفاده از نرم افزار را ارتقا بخشیده و فکس سرور در دیگر  فرمانداری های استان نیز پیاده سازی شود.

 


‏‎