مالی، منابع انسانی و لجستیک

گروه مهندسی آی کن در جهت تکمیل سبد محصولات خود و همچنین حفظ یکپارچگی نرم افزارهای سازمانی، در سال های گذشته بسته نرم افزاری مالی، منابع انسانی و لجستیک خود را روانه بازار کرده که با سیستم هایی چون اموال و دارایی های ثابت، نرم افزار حسابداری مالی، حسابداری تعهدی، تشکیلات سازمانی، کارگزینی، تدارکات، دریافت و پرداخت به یکی از کامل ترین شرکت ها در زمینه سبد محصول تبدیل شده است.

مالی منابع انسانی لجستیک آی کن

سیستم اموال و دارایی ثابت

اطلاعات دقیق اموال و داراییهای ثابت، محاسبه استهلاک، مخارج سرمایه ای و مواردی از این قبیل برای هر شرکت یا سازمانی ارزشمند است. همچنین امکان صورت برداری اموال، مغایرت گیری و رفع مغایرت های موجود نیز قطعا برای هر سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نرم افزار اموال گروه مهندسی آی کن با مکانیزه کردن کلیه موارد ذکر شده، ایجاد گزارشات لحظه ای از وضعیت داراییهای ثابت سازمان را میسر می سازد.

برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم اموال و دارایی ثابت عبارتند از :

 • برخورداری از مجوز اموال منقول ذیحسابی از وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • تعریف ساختار اموالی بر اساس دولتی و شرکتی
 • تعریف ساختار اموالی بر اساس جاری و سرمایه‌ای
 • تعریف طبقه‌بندی اموال تا N سطح
 • تعریف شماره سریال اموال به دو روش سریالی و طبقه‌بندی
 • صورت‌برداری اموال
 • تحویل و تحول انبار
 • ثبت فروش و تعمیرات اموال که باعث افزایش یا کاهش ارزش آن می‌شود
 • تعریف شناسنامه اموال طبق تشخیص جمعدار
 • ورود مشخصات شناسنامه‌ای اموال
 • تعیین محاسبه استهلاک از حداقل تعداد روز مانده در ماه
 • تعریف سرفصل‌های حسابداری که با اموال در ارتباط هستند
 • تعریف مراکز هزینه که اموال به آنها اختصاص داده می‌شود
 • محل استقرار اموال در هر یک از مراکز هزینه
 • محاسبه استهلاک اموال به صورت اتوماتیک
 • تنظیم ساختار سند انواع اسناد به دلخواه
 • صدور انواع سند اموالی
 • انواع گزارش‌های جمعداری و انواع گزارش‌های استهلاک و …

نرم افزار حسابداری مالی

سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یکپارچه گروه مهندسی آی‌کن، امکان دریافت، دسته‌بندی و یکپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت) به صورت خودکار فراهم می‌آورد.

برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم حسابداری مالی عبارتند از :

 • امکان اجرای همزمان چند سیستم حسابداری (نقدی، تعهدی، نیمه تعهدی)
 • امکان تعریف دوره‌های مختلف مالی به صورت نامحدود
 • امکان تعریف نحوه ثبت اسناد هر دوره به صورت تک سندی، روزانه و ماهیانه جهت بستن حساب‌ها
 • امکان ایجاد ساختار کدینگ در هر دوره مالی طبق تشخیص مدیر مالی (راهبر سیستم) با خصوصیات زیر:
 • امکان تعریف تعداد سطـوح کدینگ به طـور دلخواه
 • امکان تعریف عنوان هر سطح
 • امکان تعریف تعداد کاراکتر هر سطح به طور دلخواه
 • امکان تعریف کـدینگ شناور
 • امکان مسدود نمودن کدینگ جهت عدم استفاده در اسناد با حفظ گردش قبلی کد
 • قابلیت تعریف انواع جداول تقصیلی مستقل به صورت لیستی یا درختی، در هر یک از جداول
 • قابلیت الصاق نامحدود جداول تفصیلی به هر یک از کدهای سطوح حسابداری
 • امکان تخصیص داده‌های جداول تفصیلی به کدهای حسابداری
 • امکان هوشمند نمودن ورود اطلاعات جداول تفصیل در اسناد
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به تفصیلی‌های مرتبط با هر کد حساب به صورت نامحدود در سطح سند
 • امکان آنالیز حساب‌ها به صورت تجمیع و سنواتی و امکان پیمایش حساب‌ها از تراز به سند
 • امکان تعریف و طراحی انواع کاربرگ‌های مالی (اظهارنامه، ترازنامه و…)
 • امکان مغایرت‌گیری حساب‌های بانک و امکان مغایرت‌گیری از انواع گزارش‌های دفاتر

حسابداری تعهدی

امروزه ثبت دقیق و به‌موقع درآمدها و هزینه‌ها، جهت پیشبرد کسب و کار، مد نظر مدیران سازمان‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. به این منظور درآمدها در زمان تحصیل و هزینه‎ها در زمان تحقق، شناسایی و ثبت می‎شوند؛ فارغ از این که موعد دریافت و پرداخت وجه نقد چه زمانی باشد. در سیستم حسابداری تعهدی، امکان و قابلیت ثبت و ضبط اسناد مالی بر مبنای نقدی و همزمان بر مبنای تعهدی وجود دارد.

برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم حسابداری تعهدی عبارتند از :

 • تعریف مشخصات اعتبار و تسهیلات دریافتی همراه کد و شرح وام‌ها
 • امکان ثبت اسناد مالی بر مبنای تعهدی و همچنین بر مبنای نقدی، به صورت همزمان
 • امکان جستجو در کلیه اسناد مالی تعهدی ثبت‌شده و همچنین مشاهده جزئیات هر سند
 • امکان تهیه گزارش‌های حسابداری و ثبت دفاتر قانونی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح
 • امکان بستن حساب‌ها و صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه در انتهای سال مالی

تشکیلات سازمانی

سیستم تشکیلات سازمانی به عنوان بخشی از سیستم جامع مدیریت منابع انسانی است که جهت مدیریت واحدهای سازمانی، پست‌ها و مشاغل سازمانی استفاده می‌شود و زیرساخت لازم جهت نصب سیستم‌های مجموعه نیروی انسانی و کنترل دسترسی‌های سلسله مراتبی به اطلاعات را به صورت یکپارچه و توزیع شده فراهم می‌آورد.

برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم تشکیلات سازمانی عبارتند از :

 • امکان تعریف ساختار تشکیلاتی
 • امکان تعریف چارت سازمانی مصوب و عملیاتی
 • امکان تعریف رسته‌های سازمانی، رسته‌های فرعی و شغل‌های سازمانی
 • امکان تعریف پست‌های سازمانی و انتساب به رشته شغلی و ساختار تشکیلاتی

سیستم کارگزینی

گروه مهندسی آی‌کن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی را به شیوه کارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید.

برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم کارگزینی عبارتند از :

 • امکان تشکیل پرونده پرسنلی (اطلاعات و آرشیو)
 • ثبت کلیه سوابق پرسنل
 • ثبت سوابق حکمی
 • تشکیل پرونده و ثبت سوابق وراث
 • ثبت هر نوع استخدامی
 • ماژول تولید مکانیزه فرمول‌های احکام
 • امکان تعریف هرگونه فیلد اطلاعاتی مرتبط با مشخصات عمومی پرسنل و احکام حقوقی
 • امکان تعریف مقدار مینیمم و ماکزیمم برای هر فیلد از جمله فیلدهای کارکردی به جهت کنترل ورود داده‌ها
 • امکان تعریف انواع جداول اطلاعاتی مانند انواع استخدام، وضعیت شغلی، پست سازمانی، سوابق آموزشی و تحصیلی و…
 • امکان تعریف انواع جداول پایه‌های حقوق جهت تنظیم حکم
 • امکان تعریف احکام پرسنل در دو رده قطعی و معوقه به روش‌های دستی یا مکانیزه
 • امکان صدور احکام شاغلین، بازنشستگان و وراث
 • تأیید احکام در هر ماه جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
 • ارتباط با سیستم‌های حضور و غیاب به صورت فایل
 • تأیید اطلاعات کارکرد جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
 • امکان مقداردهی گروهی

سیستم تدارکات

سیستم تدارکات به عنوان بخش مهمی از سیستم های گروه مهندسی آی کن، با تحت پوشش قراردادن بخش عملیاتی سازمان، به مدیران این امکان را می دهد تا بهره وری سازمان را بالا برده و با ارتقاء سطح توانمندی پرسنل خود، خطاهای انسانی را کاهش دهند.

این سیستم با ایجاد یکپارچگی در فرآیندهای تامین کالا، ارتباط موثر بین خریدار و فروشنده و … به مدیران این امکان را می دهد تا همواره در کوتاهترین زمان، به مدیریت سیاست های سازمانی خود در امور یاد شده بپردازند.

برخی مشخصات و امکانات ویژه سیستم تدارکات عبارتند از :

 • امکان تعریف انواع بازار و تعریف کالاهای هر بازار
 • امکان تعریف دوره‌های کمیسیون معاملات و تعریف رده‌های کمیسیون (شامل خرید با فاکتور، استعلام، ترک تشریفات، مناقصه و…) و تعیین سقف ریالی هر یک از رده‌ها
 • امکان تعریف کارپردازان و مأمورین خرید، تعریف بازارهای فعالیت هر کارپرداز، تعریف کالاهای اختصاصی هر بازار جهت کارپردازان، تعیین رده خرید کارپرداز طبق طبقه‌بندی کمیسیون معاملات
 • امکان تعریف تأمین‌کنندگان کالا، تعیین بازار هر تأمین‌کننده، تعیین کالای هر بازار تخصیص داده شده به تأمین‌کننده، تعیین شاخص‌های درجه‌بندی، تعریف وضعیت تأمین‌کننده ازلحاظ رتبه‌بندی
 • امکان تهیه کاربرگ‌های تدارکاتی، دریافت درخواست‌های خرید از انبار به صورت مکانیزه، تعیین رده کمیسیون معاملات هر خرید، انواع رو‌ش‌های خرید (با فاکتور، استعلام، مناقصه، ترک تشریفات)
 • امکان تهیه لیست‌های خرید سالیانه به صورت مکانیزه طبق نقاط سفارش تعیین شده در انبار
 • امکان تهیه لیست‌های خرید کالاهایی با موجودی کمتر از ذخیره احتیاطی
 • امکان تهیه اسناد و مدارک جهت حسابداری

دریافت و پرداخت

این سامانه، مدیران مالی را در کنترل دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و داشتن گزارش جامع از کلیه اوراق دریافتنی و پرداختنی شامل چک، ضمانت‌نامه بانکی، چک ضمانت، سفته و غیره یاری می‌نماید.