سامانه فکس پیشرفته سپنتا در صنعت حمل و نقل ریلی کشور ( شرکت بهتاش سپاهان )

پیرو ارتباط پیوسته شرکت مهندسی سپنتا با صنایع مطرح کشور ، اینبار یکی از اولین و بزرگترین سرمایه گذاران بخش خصوصی در حمل و نقل ریلی کشور (با سالیانه بالغ بر 7 میلیون تن بار برابر با21 درصد کل حمل ریلی کشور) همکاری خود را با این مجموعه آغاز کرده است .

از اینرو سامانه فکس پیشرفته سپنتا با همکاری کارشناسان هر دو مجموعه در محل شرکت بهتاش سپاهان راه اندازی و به بهره برداری رسیده است . در نتیجه فکس های سنتی ، اپراتورها ، تعمیرات و نگهداری پر هزینه جای خود را به فکس تحت وب سپنتا با قابلیت های همچون ارتباط مستقیم با اتوماسیون اداری فرزین ، گزارشات کاربردی از خطوط ، اطلاع از وضعیت فکس های ارسالی و دیگر امکانات داده است .