سامانه فکس پیشرفته سپنتا در شرکت آب و فاضلاب کل کشور

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به عنوان متولی اول کشور جهت ساماندهي فعاليت‌هاي تصدي وزارت نيرو در امور آب و فاضلاب شامل مديريت صحيح، نظارت و ارزيابي عملكرد، هدايت و راهبري، افزايش بازدهي و بهره‌وري و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌هاي زيرمجموعه در چارچوب سياست‌هاي وزارت نيرو و همچنين كارگزاري وزارت نيرو براي انجام نظارت‌ها و تدوين برنامه‌ها ، همکاری خود  با شرکت مهندسی سپنتا سیستم در راستای یکپارچه سازی و مترکز سازی تمام خطوط فکس سازمانی را طی قراردادی آغاز کرد .

از این رو سامانه فکس تحت وب سپنتا پیرو قرارداد فی ما بین در این شرکت نصب و به بهره برداری رسید و قابلیت های ویژه و پیشرفته ای به شرح زیر راه اندازی گردید   :

1 : تحت پوشش قراردادن تمام خطوط فکس حائز اهمینت و پر ترافیک در شرکت

2 : ارتباط دو سویه با اتوماسیون اداری آی کن و دریافت و ارسال فکس در دبیرخانه الکترونیک

3 : پنل تحت وب فکس و مدیریت مستقل از اتوماسیون

4 : مانیورینگ تمام خطوط فکس سازمانی به صورت مترمکز و سیستیم

5 : گزارش کاربردی از وضعیت خطوط و فکس های ارسالی و دریافتی

6 :  و ده ها قابلیت دیگر

 

شایان ذکر است در ادامه همکاری های دو مجموعه توسعه فکس سازمانی و همچنین راه اندازی سامانه تکریم ارباب روجوع سپنتا در دست اقدام قرار گرفته است که با یاری ایزد منان و تلاش متخصصین دو شرکت در آینده ای نه چندان دو به نتیجه خواهد نشست .

فکس تحت وب سپنتا در آب و فاضلاب کشور