سامانه پیامک سپنتا در شرکت پتروشیمی اصفهان

با توجه به قرارداد فی ما بین و با انجام مراحل فنی سامانه پیامک سپنتا در شرکت پتروشیمی اصفهان نصب و به بهره برداری رسید.

با توجه به اینکه سامانه پیامک سپنتا یک سامانه ساده ارسال و دریافت پیامک نیست و قابلیت ایجاد سرویس های متنوع نرم افزاری را دارد خدماتی به شرح زیر و با ارتباط با دیگر نرم افزاری های سازمانی از قبیل اتوماسیون اداری آی کن ، سامانه حقوق و دستمزد و تردد پیاده سازی شده است.
 

  • اطلاع رسانی های سازمانی با توجه به نیاز واحد های مختلف (روابط عمومی ، حراست ، مدیریت ، اداری و ...)
  • ارسال و دریافت انبوه پیامک
  • دریافت فیش حقوقی از طریق پیامک و حذف کاغذ
  • پیگیری مکاتبات دبیرخانه از طریق پیامک
  • اطلاع از وضعیت کارتابل اتوماسیون توسط پیامک
  • ارتباط با بانک های سازمانی ، درج و واکشی اطلاعات
  • ارسال زمانبندی شده و خودکار پیامک
  • پاسخ گوی هوشمندپیامکی
  • سیستم آلارم دهنده مکاتبات توسط پیامک

و دها قابلیت دیگر که می توانید لیست کامل آن را به از اینجا مشاهده نمایید .