برگی دیگر در افتخارات سپنتا سیستم ، سامانه فکس پیشرفته سپنتا در وزارت امور خارجه

وزارت امور خارجه به عنوان یکی از حساس ترین و تاثیر گذارترین سازمان و ارگان های کشور ،شرکت سپنتا سیستم را به عنوان همکار تجاری و پیمانکار در بخش راه اندازی سامانه های ارتباطی خود انتخاب کرده است .

برگی دیگر در افتخارات شرکت سپنتا سیستم که توانسته است با عقد قرارداد فی مابین و در فاز یک اجرای پروژه بیش از 60 خط فکس سازمانی وزارتخانه  را تحت پوشش سامانه فکس پیشرفته سپنتا قرار دهد .

زین پس دریافت و ارسال فکس  واحد های مختلف وزارتخانه  به صورت کاملا  مکانیزه و الکترونیک و همگون با اتوماسیون اداری این سازمان یعنی سازمان الکترونیک فرزین انجام پذیر شده و ارزش افزوده فراوانی را به ارمغان آورده است

  • ارسال و دریافت الکترونیک و بدون کاغذ
  • صرفه جویی در هزینه چاپ و کاغذ
  • مدیریت متمرکز و کنترل فکس های سازمانی
  • صرفه جویی در زمان منابع انسانی و اپراتور ها
  • امنیت در ارسال و دریافت و ثبت نامه های فکس شده
  • قابل پیگیری بودن فکس های سازمانی
  • همگون و یکپارچه بودن با  اتوماسیون اداری
  • و ده ها قابلیت دیگر

همه و همه از محاسن ایجاد شده پس از راه اندازی موفق سامانه فکس سپنتا در وزرات امور خارجه می باشد و به یاری خداوند در فاز بعدی از اجرای پروژه تعداد خطوط بیشتری اضافه و خدمات ارزش مندی ارائه خواهد شد . 

شایان ذکر است این پروژه با تایید و تاکید جناب آقای دکتر ظریف ، وزیر محترم امور خارجه کشور مبنی بر ایجاد هر چه بهتر سازمان و دولت الکترونیک شروع و پیگیری شده است