راهکارها و زیرسیستم های سپنتا

ساختار ارتباطی استاندارد محصولات شرکت سپنتا و البته هماهنگی و همکاری مستقیم بخش تولید این شرکت با بخش تولید همکاران تجاری خود باعث ایجاد راهکارها و سناریوهای مکمل، کاربردی و دوسویه ای بین نرم افزارهای شرکت سپنتا، آی کن و کسرا شده است.

در زیر و به تفسیر به برخی از آنها اشاره شده است، که سازمان ها میتوانند با توجه به نیاز خود از این سناریوها و یا سناریوهای مشابه بهره برند.

فکس سپنتا

راهكارها و سناریوهای مکمل با محصولات گروه مهندسی آی کن :

 • پيگيري اسناد وارده به دبيرخانه فرزين (از طريق تلفن و پيامك) و ارسال خودکار پيامك کد رهگیری
 • ارسال پيامك مشخصات نامه اداري فوريت دار به دريافت كنندگان آن
 • اطلاع رساني وضعيت كارتابل اتوماسيون (از طريق تلفن و پيامك)
 • اطلاع رساني سيستم مديريت جلسات فرزين از طريق بستر SMS
 • ارسال هوشمند پيامك به كاربران در فرآيندهاي موتور گردش كار اتوماسيون اداري فرزين
 • درخواست، ثبت و پيگيري فرم مرخصي، فرم ماموریت يا فرم هاي مشابه (از طريق تلفن و پيامك)
 • تاييد يا رد فرم مرخصي، ماموریت (يا فرم هاي مشابه) توسط مديران (از طريق پيامك)
 • صندوق صوتي در كارتابل افراد (از طريق تلفن گویا)
 • سناريوهاي مرتبط با فرمهاي فرزين بارگزاري شده از طريق ماژول FUS فرزين
 • راهکارها و زیر سیستم های پیاده سازی شده بر روي ساير نرم افزارها
 • سناريو مرتبط با سیستم های منابع انسانی و اداری
 • سناريو مرتبط با سیستم های کارگزینی
 • سناريو مرتبط با سیستم تردد سازمان
 • سناريو مرتبط با سیستم های انبار و اموال

راهكارها و سناریوهای مکمل با سامانه تردد و تغذیه کسرا :

 • اطلاع رسانی های متنوع در ارتباط با نرم افزار های حضور و غیاب ، تغذیه و ...
 • ثبت و پیگیری ماموریت ،مرخصی ، تردد و دیگر درخواست ها
 • ایجاد رمز موقت برای ورود دو عاملی به نرم افزارهای مذکور
 • درخواست خودرو ، رزرو غذا و درخواست های متفاوت از طریق پیامک و تلفن
 • دریافت مانده مرخصی ، وضعیت تردد و کارکرد از طریق پیامک و تلفن
 • اطلاع از وضعیت تردد پرسنل توسط مدیران به صورت پیامکی
 • و ده ها سناریو و قابلیت دیگر ...

راهكارها و زیر سيستم های خاص :

 • صندوق صوتي و صداي مشتري
 • اپراتور خودکار و انتقال تماس هاي سازمان
 • اطلاع رساني تلفن هوشمند
 • جمع آوری اطلاعات مشتری و نمایندگی ها
 • پیگیری و ثبت سفارشات
 • زير سيستم هاي سازمان ها دولتي و نيمه دولتي (137 ، 122 و ...)