پیاده سازی موفق سامانه فکس پیشرفته سپنتا در بانک شهر ، به همراه اعلام رضایت

موسسه مالی و اعتباری شهر با مجوز بانک مرکزی به عنوان یکی از معتبر ترین فعالان حوزه بانک داری کشور ،  به دنبال پیاده سازی سیاست های سازمانی خود مبنی بر ایجاد یک یک بانک الکترونیک ، سامانه فکس پیشرفته و تحت وب سپنتا را به عنوان فکس سرور مرکزی خود انتخاب و با تلاش کارشناسان محترم هر دو مجموعه در سرپرستی اصلی با موفقیت پیاده سازی کرده و به بهره برداری رسانید.

بدین صورت دستگاه های فکس سنتی مد نظر جمع آوری و از این پس ، ارسال ، دریافت و مدیریت خطوط فکس به صورت کاملا تحت وب ، امن و یکپارچه صورت می پذیرد.

همچنین به واسطه ماژول API سپنتا امکان برقراری ارتباط بین اتوماسیون اداری بانک و سامانه فکس تحت وب سپنتا نیز فراهم گردیده است.

در همین راستا کیفیت نرم افزار و البته خدمات ارائه شده مورد تایید و قبول آن بانک بوده و به شرح زیر رضایت نامه رسمی نیز ارائه شده است

 

نرم افزار فکس سپنتا ،

 شایان ذکر است مقرر است در فاز بعدی پروژه ، سرپرستی سایر استان های کشور نیز به نرم افزار فکس پیشرفته سپنتا مجهز شود.