راه اندازی نرم افزار فکس پیشرفته سپنتا در شرکت راهسازی و عمران ایران

گروه عمران ایران در قالب پنج شرکت پیمانکاری دو شرکت مشاوره‌ای و دو شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری با سه دهه فعالیت،  به عنوان یکی از برترین مجموعه ها در زمینه‌های مطالعات و امکان‌سنجی، طراحی و مهندسی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی کشور،  در ادامه توسعه و پیاده سازی نرم افزارهای سازمانی خود نرم افزار فکس سرور و تحت وب سپنتا را به عنوان یکی از زیر سیستم های اتوماسیون اداری انتخاب و در مجموعه خود راه اندازی کرده است.

پیاده سازی نرم افزار فکس سپنتا علاوه بر ایجاد یکپارچگی با اتوماسیون اداری موجب جمع آوری دستگاه های فکس سنتی و در نیتجه حذف کاغذ در مراحل ارسال و دریافت فکس های سازمانی شده و برتری های زیر را به ارمغان آورده است

افزایش سرعت و دقت در ارسال و دریافت فکس

کاهش هزینه های حاصل از تعمیر نگهداری ، مصرف کاغذ و هزینه وقت عملیاتی منابع انسانی

ارتباط یکپارچه فکس های سازمانی

حذف دستگاه های سنتی و قدیمی

کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری و شارژ دستگاه ها

متمرکز سازی خطوط در اتاق سرور

کاهش مصرف کاغد در دبیرخانه سازمان

امیدست با نگاه رو به جلو مدیران شرکت طبیعت و با کمک گرفتن از تخصص کارشناسان شرکت سپنتا بتوان در آینده همکاری های بهتر و با کیفیت تری را رقم زد.