15 نکته حیرت انگیز در مورد مصرف و صرفه جویی کاغذ توسط افراد و سازمان ها

خواندن فقط همین چند نکته کافی است که هر انسانی را در هر موقعیت شغلی یا شخصی که در آن قرار دارد به آن فکر وا دارد که کمتر و بهینه تر کاغذ های اطرافش را مصرف کند

فقط با 10% درصد کاهش مصرف کاغذ در هر فرد می تواند میلیون ها درخت را از قطع شدن نجات داد ، درختانی که حیات و نفس ما و زمین  را تامین می کنند.

صرفه جویی در مصرف کاغذ ، فکس پیشرفته تحت وب سپنتا

 1. بنابر آمار، هر سال برای تامین کاغذ اداری، بیش از 350 میلیون درخت قطع میشود.
 2. از کاغذ هایی که هر سال دور ریخته میشود، می توان دیواری به بلندی سه متر و نیم از شهر تهران تا پاریس کشید.
 3. دور ریختن هر تن کاغذ ،یک متر مربع از فضای دفن زباله را اشغال میکند.
 4. حدود 70% از زباله های اداری کاغذ قابل بازیافت است
 5. برای تولید هر کیلوگرم کاغذ، حدود ۳۰۰ لیتر آب مصرف می شود. یک برگ کاغذ A4 (80 gr) برابر ۵ گرم می باشد
 6. مصرف کاغذ در ایران 22 تا 25 کیلوگرم به ازای هر نفر می باشد
 7. تولید هر برگ کاغذ، حدود 1.35 گرم آلودگی ایجاد می شود
 8. انسان، در هر ۲ ثانیه، معادل یک زمین فوتبال از جنگل های جهان را تخریب می کند.
 9. حدود ٪۳۳ زباله های شهری و ٪۲۵ زباله های روی سطح زمین مربوط به کاغذ است
 10. برای تولید هر برگ کاغذ، حدود 15 وات ساعت انرژی و برای چاپ، هم انرژی جداگانه ای مصرف می شود
 11. هر درخت اکسیژن کافی برای تنفس ۳ نفر را تأمین می کند
 12. اگر همه ی کارکنان در آمریکا فقط 5% در مصرف کاغذ صرفه جویی کنند، هر سال بیش از یک میلیون تن در مصرف کاغذ صرفه جویی می شود و این یعنی نجات دادن حدود 17 میلیون درخت.
 13. بنابر آمار موسسه ی راکی مانتین، برای بکار افتادن تمام دستگاههای فکس در آمریکا، انرژی معادل 70 هزار تن زغال سنگ لازم است
 14. به ازاری هر 8333 برگ کاغد A4 یک درخت 12.20 متر قطع می شود
 15. تنها 4 تن چوب از از 24 درخت می‌توانند به دست بیاید

سیستم های الکترونیک نجات دهنده زمین هستند