ارائه خدمات دولت الکترونیک روی گوشی های همراه در دهه فجر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ارائه خدمات دولت الکترونیک به مردم بر روی گوشی‌ های تلفن همراه در ایام دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش کلیک  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: در ابتدای جلساتی که با سازمان امور استخدامی داشتیم اعلام فرایندهای اداری به منظور تحقق دولت الکترونیک با نگاه پنجره واحد خدمات را آغاز کردیم.

آذری جهرمی اظهار داشت: بر اساس زیر ساخت هایی که توسعه داده شده بود پروژه دولت همراه را در دستور کار قرار دادیم.

 خدمات دولت الکترونیک ، فکس تحت وب سپنتا ، سامانه تکریم ارباب رجوع سپنتا


وی اشاره کرد: در این طرح تلاش می کنیم خدمات دولت الکترونیک را به گوشی های همراه منتقل کنیم، چیزی که فراگیری دارد و مردم راحت از آن استفاده می کنند و برایشان نیز مطلوبیت هم دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: بنای ما بر این بود که خدمات دولت همراه و نرم افزار دولت همراه را در ایام الله دهه فجر رونمایی کنیم و رونمایی خواهیم کرد.

وی یادآور شد: شاید بیش از 1000 خدمت زنجیره ای بین دستگاهی بین دولت و مردم وجود داشته باشد اما ما با یک مجموعه ای از خدمات حدود 5 یا 10 خدمت این نرم افزار را رونمایی می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در این فرآیند مردم با حقوق خودشان آشنا می شوند و وقتی آشنایی و آگاهی مردم با حقوق خودشان با دولت الکترونیک مشخص شد، مطالبتشان به آنها برای توسعه دولت و اصلاح فرایندها کمک می کند.